AKTUALITY

ZÁPIS DO MŠ - Školní rok 2023/2024:

Počet volných míst - 44 (22 MŠ Vinařská + 22 MŠ Hlinky)

ŽÁDOST LZE ZÍSKAT:
 • na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz
 • na odboru školství, mládeže tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro
  Bc. Yvona Šebestová
 • rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2023 ředitelku školy na e-mailu: vinarska@mskolka.cz

Přílohy, které je nutno doložit k přihlášce:
 • · rodný list dítěte
 • · místo trvalého pobytu
 • · doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře na Žádosti o přijetí

Přijímání vyplněných žádostí:
 • osobní podání: 3. května 2023 v době 9,00 -12,00 a od 12,45 do 14,30 hodin, 4. května 2023 v době 9,00 - 12,00 a od 12.45 do 14.00 hodin.
  VYUŽIJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM.
 • do datové schránky školy - p4pkpbq
  VEŠKERÉ DOKLADY NASKENUJTE DO 1 PŘÍLOHY!
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: vinarska@mskolka.cz
  VEŠKERÉ DOKLADY NASKENUJTE DO 1 PŘÍLOHY!
 • poštou (rozhodující je datum podání na poště)

  • Zápis do MŠ Vinařská a do MŠ Hlinky probíhá pro obě mateřské školy na MŠ VINAŘSKÁ !!!

   Mgr. Ladislava Šilhanová, ředitelka MŠ Vinařská 4, BrnoPLÁNY AKCÍ V MŠ:

MŠ Vinařská:


  LEDEN:
 • 19.1. v 10.45 hod. „ROZUM A ŠTĚSTÍ“ Divadlo v MŠ

 • ÚNOR:
 • 17.2. v 10.00 hod. KARNEVAL

 • BŘEZEN:
 • 3.3. v 9.00 hod. „JAK PEJSEK S KOČIČKOU PEKLI SUŠENKY“ – LIPKA (jen předškolní děti)

 • DUBEN:
 • 24.4. v 9.15 hod. NETRADIČNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE - po třídách

MŠ Hlinky:

  LEDEN:
 • 31. 1. 2023 MUZIKOTERAPIE V 9 hod.

 • ÚNOR:
 • 9. 2. 2023 V 9,30 hod. POHÁDKOVÝ KARNEVAL - DIVADLO TETINY

 • BŘEZEN:
 • 20. 3. 2023 VYNÁŠENÍ MORENY - dopoledne
 • 21. 3. 2023 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY v 15,30 hod.
 • 29. 3. 2023 V 10,30 hod. POHÁDKA O ZAJÍČKOVI - DIVADLO SANDRY RIEDLOVÉ

 • DUBEN:
 • 12. 4. 2023 NÁVŠTĚVA KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA
  v 10.00 hod. DENTÁLNÍ HYGIENA PRO PŘEDŠKOLÁKY preventivní výukový program
 • 28. 4. 2023 V 9,30 hod. TETINY V LESE - DIVADLO TETINY

 • KVĚTEN:
 • 9. 5. 2023 SVÁTEK MATEK (Ježci a Berušky) v 16 hod.
 • 10. 5. 2023 SVÁTEK MATEK (Motýlci a Kopretinky) v 16 hod.
 • 16. 5. 2023 v 10,45 hod. DOPRAVA - DIVADLO KEJKLE
 • NÁVŠTĚVA ZŠ HROZNOVA s předškoláky
 • FOCENÍ TŘÍD
 • 23. 5. 2023 v 16,15 hod. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ - DIVADLO SANDRY RIEDLOVÉ

 • ČERVEN:
 • 1. 6. 2023 V 10,15 hod. DĚTSKÝ DEN - DIVADLO KORÁB
 • NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
robert mahr © 2012