Mateřská škola Brno, Vinařská 4,
příspěvková organizace
odloučené pracoviště Hlinky 46, Brno


INFORMACE PRO RODIČEMŠ bude otevřena 4. září 2023
MŠ je otevřena od 630 hod do 1630 hod.
 • 900 - svačina
 • 1200 - oběd
 • 1445 - svačina

U dětí, které nejsou zvyklé na kolektiv dětí, doporučujeme, aby adaptace probíhala pomalu (kratší pobyt v MŠ). Rodiče se řídí školním řádem, který bude vyvěšen na nástěnce.
Pokud dítě do MŠ nastoupí později, než v září, jsou rodiče povinni uhradit měsíční poplatek za školné (rozhodnutí o přijetí od 1. 9. 2023): 600,- Kč
Poplatky:
 • 49,- Kč obědy + svačina
 • 600,- Kč školné
 • 200,- Kč SRPŠ - MŠ Hlinky /na akce a pomůcky, dárky pro děti číslo účtu: 35-4749160207/0100
 • 250,- Kč SRPŠ - MŠ Vinařská číslo účtu: 98234621/0100

Stravné a školné se platí dopředu.
Stravné cca 22 dní x49= 1 078,- Kč
Školné= 600,- Kč – neplatí pro předškoláky
Děti s odkladem školní docházky 22dní x 52 = 1 144,-Kč
Celkem trvalý příkaz1 678,- Kč
Sourozenci mohou platit dohromady. Předškoláci neplatí školné.

Způsob úhrady stravného
Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním způsobem, a to převodem z běžného účtu strávníka na účet ŠJ Vinařská 4, Brno formou přímého nebo trvalého příkazu, číslo účtu školy 116 332 621/0100
Stravné je vybíráno v srpnu na září. Zálohy jsou vyúčtovány v měsíci červenci nebo v srpnu následujícího roku. Úhrada stravného musí být provedena vždy do 25. dne předešlého měsíce.. Pokud ještě nemáte určený variabilní symbol, napište do zpráv pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

Výdej do jídlonosičů v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro oběd rodiče přijít.
Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti)

Nahlašování stravy:
MŠ Vinařská 543 240 338, MŠ Hlinky 46: 543 246 329
 • přihlásit a odhlásit dítě ze stravy je nutné den předem do 1100 hodin
 • je-li dítě nemocné, mají rodiče nárok na stravu v MŠ pouze první den nemoci, na další dobu je nutné dítě ze stravování odhlásit - iCanteen - Přihlášení (nasejidelna.cz),
 • oběd je možné si vyzvednout od 1145 do 1200 hodin pouze do vlastních jídlonosičů – MŠ Hlinky,
 • oběd je možné si vyzvednout od 1130 do 1145 hodin pouze do vlastních jídlonosičů – MŠ Vinařská,
 • pokud rodiče přinesou jídlonosič během dopoledne, mohou si oběd vyzvednout do 1300 hodin
 • Děti budou v MŠ potřebovat:
  hrací kalhotky – sukýnka, tričko, papučky, pyžamo, oblečení na zahradu, náhradní oblečení. Vše podepsané!
 • Dále: hrníček na pití – podepsaný nesmazatelnou fixou (pitný režim v průběhu celého dne)

 • Na začátku roku mohou rodiče přihlásit děti do zájmových kroužků (vhodné spíše pro starší děti).
  Nabídka kroužků bude vyvěšena na nástěnce.

  Telefony:
  • 543 240 331 – MŠ Vinařská 4
  • 543 240 338 – kuchyň Vinařská 4
  • 543 246 329 - MŠ Hlinky 46

  VSTUP DO MŠ JE PRO DÍTĚ VELKOU ZMĚNOU.
  PŘEJEME VÁM, ABY SE PODAŘILO PŘIPRAVIT DÍTĚ NA POBYT V MŠ TAK, ABY SE DO NÍ TĚŠILO.

  Na shledanou v novém školním roce.

  ředitelka MŠ Mgr.Ladislava Šilhanová a kolektiv učitelek MŠ


  Co musí dítě umět při nástupu do školky

  1. Alespoň částečně se svlékat a oblékat

  Ve většině státních školek jsou děti spojené do jednoho oddělení, tedy jsou spolu děti ve věku 3 až 6 let. Na pobyt venku se chodí každý den, kromě dnů s extrémními teplotami a dnů s velmi nepříznivými podmínkami. Což znamená téměř každý den obléknout cca 25 dětí. Každý rodič ví, jak náročné je obléci jedno dítě při zimních měsících, kdy je nutno dát spodní košilku, triko, punčošky (pro děti katastrofa) a další vrstvy konče zimní čepicí, šálou, rukavicemi (velmi oblíbené jsou prstové, do kterých se neumějí obléci ani s pomocí). Proto je velmi důležité, aby i tříleté dítě umělo alespoň základy samo. Bývá pravidlem, že starší děti pomáhají mladším, ale nelze, aby musela paní učitelka s dalším personálem oblékat 25 dětí. Děti, co by byly oblékány jako první, by čekaly dalších 20 minut v zimních kombinézách a upocené by šly ven. Žádný rodič by s takovým postupem nesouhlasil.

  Zouvání bot, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček není nutné umět, vždy dělá dospělý. U předškoláků se pomáhá s učením zavazování, ale též nemusí umět.

  2. Sedět po dobu jídla u stolečku, používat lžíci a pít z hrnečku nebo ze skleničky

  Stolečky ve školkách jsou skládány například tak, že sedí stoleček malinkých dětí, prostředňáčci a zvlášť předškoláci. U oběda má dítě nalitou polévku u stolu, odnáší prázdný talíř a lžíci. Pro hlavní jídlo si chodí sami. Každé dítě musí po dobu oběda sedět na svém místě, které má stále stejné, tak jako ve škole. Je důležité, aby už doma před nástupem dítěte do MŠ zvládlo po dobu oběda sedět na místě a nepobíhat po místnosti. Dítě musí umět samo držet lžíci a samo se najíst. Z technických důvodů by to prostě nebylo možné nakrmit 25 dětí. Maličké děti mají přiměřené porce. V případě, že dítě nechce jíst, není nuceno. Knedlíky i maso mají nakrájené na malé kousky. Pomáhá se s promícháním např. omáček, popřípadě více dokrájet kousky. Po jídle si dítě utírá ústa kapesníčkem.

  Ve školkách se podává svačina, a to obvykle pečivo, pomazánka, ovoce nebo zelenina. Oběd je polévka, druhé jídlo. K odpolední svačině bývá pečivo či jogurt s rohlíkem apod. Dítě se musí umět samo napít z hrnečku. Nelze podávat dětem pití z lahviček. Tříleté dítě by to mělo zvládnout bez problémů.

  3. Používat toaletu

  Z hygienických důvodů nelze dítě s plenkami přijmout. Dítě musí umět samo rozpoznat, kdy potřebuje jít na WC, samo se umět svléci. U malých dětí utírají zadeček zaměstnanci školky. Rodič nemusí mít obavy, že by mu dítě přišlo s opruzeninami. Hygiena je ve školce velmi důležitá, proto se na ní klade velký důraz.
  Samozřejmě není vůbec žádná výjimka, když se tříleté dítě ve školce počůrá. Má na to ještě nárok.

  4. Umývat si ruce a utírat se do ručníku

  Dítě by mělo být navyklé umývat si ruce nejen po použití toalety, ale i před jídlem a po jídle.

  5. Setrvat s činností 5 až 10 minut

  Ve školkách si děti pouze nehrají, ale s paní učitelkou i zpívají, zkoušejí divadélka na besídky, či malují a vyrábějí. Proto je nutné, aby i malé dítě umělo alespoň pět minut u nějaké věci setrvat. Není dobré zase pro starší děti, aby je neustále ve všem malé děti rušily, omezovaly apod. Proto dítě musí mít alespoň základy výchovy. Být pokud možno poslušné. Dítě nesmí úmyslně ubližovat ostatním dětem, úmyslně ničit hračky apod. Musí reagovat na pokyny paní učitelky.

  6. Chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

  Dítě by mělo umět chodit po schodech, nemůže se vozit v kočárku či dokonce nechodit vůbec. Což by byl už extrémní případ.

  7. Snažit se uklízet hračky

  Děti mají čas na hraní každý den, před řízenou činností je však nutné uklidit celou třídu. Dítě by mělo znát alespoň trochu pojem uklidit si pokojíček. Většina malých dětí pochopí velmi brzy při sledování ostatních dětí, že každá hračka má své místo. Samozřejmě paná učitelka pomáhá.

  8. Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se vrátí

  Některé děti pobrekávají, ale je to zcela normální. Rodič odejde a dítě je bez pláče a celý den se krásně zapojuje do kolektivu. Dítě po určité době pochopí a zvykne si na to, že tráví čas ve školce.

  9. Reagovat na pokyn - přijít, podat, počkat, sednout si

  I malé dítě musí mít nějakou autoritu a mít respekt k dospělému člověku. Je více než nutné, aby dítě bylo poslušné, aby při procházce při pokynu stůj vědělo, co to znamená atd. Nelze, aby bylo ve třídě 25 dětí a nikdo nechápal, co se po něm chce.

  10. Pozdravit, požádat, poděkovat

  Dítě se ve školce učí slušnému chování, učí se poděkovat, učí se o něco slušně poprosit. Rodič by neměl s tříletým dítětem mluvit jak s miminkem, být mu oporou, ale ne otrokem. I takhle malé děti se o sebe ve školce starají samy.

  Zde si můžete celý tento dokument stáhnout ve formátu PDF

  robert mahr © 2012