ÚNOR - DUBEN 2017

ZÁPIS DO MŠ VINAŘSKÁ A MŠ HLINKY:

Počet volných míst: 51 (17 MŠ Vinařská + 34 MŠ Hlinky)

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT:
 • na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB,
  Dominikánské nám. 3, 1. patro,
  Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.
VÝDEJ PŘIHLÁŠEK pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:
19. 4. 2018 1000 - 1200 hod. - MŠ VINAŘSKÁ

Sběr vyplněných přihlášek:
 • středa 2. 5. 2018 od 900 - 1200 hod. a od 1300 - 1500 hod.
 • čtvrtek 3. 5. 2018 od 900 - 1200 hod. a od 1300 - 1500 hod.
v MŠ Vinařská.


Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, případně další dokumenty (nájemní smlouva).MŠ Vinařská:


 • 16. 4. 2018 - Výukový program - Netradiční nástroje
 • 27. 4. 2018 – Návštěva Lipky (předškoláci)
 • 15. 5. 2018 - Den matek – besídka pro maminky
 • 21. 5. 2018 – 25. 5. 2018 - Škola v přírodě
 • 30. 5. 2018 – Fotograf
 • 31. 5. 2018 – Sférické kino (mobilní planetárium)

MŠ Hlinky:

 • 18. 4. 2018 od 930 hod. - Potkali se v kompostu (výukový program pro předškoláky - Lipka, Ježci a Motýlci)
 • Exkurze - vozovna Pisárky
robert mahr © 2012