O NÁS

MŠ Vinařská

Mateřská škola je umístěna ve velmi pěkné a dobře vybavené zahradě dřevěnými hracími prvky na Vinařské ulici nedaleko BVV a vysokoškolských kolejí. Každou třídu, trojtřídní MŠ navštěvuje 25 dětí ve věku 3 – 6 let.
Naše škola má velice dobré materiální zajištění, je vkusně a účelně vybavená. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání. Ve školním vzdělávacím programu se zaměřujeme na pohybovou a dramatickou výchovu, na její propojení do všech složek výchovy a vzdělávání a samozřejmě na všestranný rozvoj dítěte.

Paní učitelky připravují a nabízí dětem reálné a konkrétní aktivity, využívají vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte. Podporují zdravý vývoj založený na citovosti a mravnosti.
Využíváme lidových tradic a zvyků k rozvíjení národní hrdosti. Dítě i učitelka mají možnost výběru materiálu, činnosti, času. Výchovné působení je otevřený systém rozvíjející každé jednotlivé dítě.

Sdružení rodičů při MŠ

Spolek rodičů je registrován jako občanské sdružení „Mateřinka“-Spolek přátel MŠ Vinařská., který finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek 250,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 350,- Kč.
Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ je v současnosti 420,- Kč měsíčně.
Stravné činí 33,- Kč denně.
MŠ Hlinky

Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a , jsou odloučená pracoviště MŠ Vinařská.
Mateřská škola je umístěna nedaleko Mendlova náměstí a BVV.
Její součástí je rozlehlá nově zrekonstruovaná a účelně vybavená zahrada.
Ve třídách je 22 až 24 dětí ve věku 3 – 6 let.
Ve výchově se paní učitelky snaží respektovat prioritu výchovného působení rodiny.
Dětem nabízíme reálné aktivity a využíváme vzniklých situací k rozvíjení všech stránek osobnosti. Snažíme se respektovat individuální zvláštnosti dětí a zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti. V MŠ pracuje zkušený kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání.

Sdružení rodičů při MŠ
Spolek rodičů je registrován jako občanské sdružení „Mateřinka“-Spolek přátel MŠ Vinařská., který finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek 200,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 300,- Kč.
Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ je v současnosti 420,- Kč měsíčně.
Stravné činí 33,- Kč denně.
Naše školka se podílí na projektu "Vyšetření nožiček" jehož cílem je včas odhalit vady chodidel u dětí. Děti u nás mají možnost vyšetření zkušeným odborníkem z nestátního zdravotnického zařízení REGECO (www.regeco.eu), a následně je jim v případě zjištěných problémů doporučen postup nápravy. Vzhledem ke stále častějším problémům dětí s chodidly, způsobených nevhodnou obuví, skokovým růstem, ale i genetickou dispozicí po rodičích je důležité odhalit případné vady co nejdříve, dokud se noha dítěte vyvíjí a roste. V této fázi je totiž největší potenciál vady chodidla korigovat. V dospělosti už se potom zanedbaná péče napravuje velmi těžko.

Zapojením naší školky do tohoto projektu se snažíme ulehčit rodičům od časově náročné návštěvy zdravotnického zařízení, kde se taková vyšetření provádí.

robert mahr © 2012