DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF je zapotřebí, abyste měli na svém počítači nainstalován prohlížeč. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma jako free software stáhnout zde:


  • Školní řád
  • Provozní řád školní kuchyně
  • Směrnice o úplatě
  • Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ŠKOLY

  • Povinně zveřejňované informace MŠ Vinařská
  • Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací
  • Zveřejňované informace školy
  • Výroční zpráva o informacích 2018
  • Výroční zpráva o informacích 2017
  • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2016

DOKUMENTY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.


robert mahr © 2012